Vijesti NovaTV 21.10.2016.

.

.

.

.

 

Categories: OBAVIJESTI LIJEČNICIMA | Napišite komentar

Vijesti NovaTV 18.10.2016.

.

.

.

.

 

Categories: OBAVIJESTI LIJEČNICIMA | Napišite komentar

Dnevnik NovaTV 13.10.2016.

.

.

.

.

 

Categories: OBAVIJESTI LIJEČNICIMA | Napišite komentar

Novi list 12.10.2016.

nl1

.

nl2

.

.

Categories: OBAVIJESTI LIJEČNICIMA | Napišite komentar

RTL Direkt 10.10.2016.

.

.

.

.

 

Categories: OBAVIJESTI LIJEČNICIMA | Napišite komentar

Dnevnik NovaTV 10.10.2016.

.

.

.

.

 

Categories: OBAVIJESTI LIJEČNICIMA | Napišite komentar

Obustava izdavanja potvrda

Poštovani kolegice i kolege, dragi pacijenti, ostali korisnici administrativnih usluga u PZZ

KoHOM, a u ranijem sazivu i HLK, su oko pitanja potvrda i drugih administrativnih poslova u obiteljskoj medicini s Ministarstvom zdravstva i HZZOom radili već dulje vrijeme. Detaljnija dokumentacija slijedi na kraju ovog dokumenta.

Sav rad je pripremljen u Planu i programu mjera zdravstvene zaštite u osnovnom osiguranju (tzv. “košarica usluga” osnovnog osiguranja Republike Hrvatske). Dokument je to koji stoji u “ladicama” cijelog niza ministara zdravstva i čeka dobar trenutak da ugleda svjetlo dana.

Na žalost, ni mi liječnici, a niti naši pacijenti u ovim prijelomnim trenucima sustava primarne zdravstvene zaštite ne možemo više čekati. Svakodnevno gomilanje nepotrebne i medicinski nebitne administracije koja, kao što ćete vidjeti, najčešće nema nikakvog smisla, dovelo je do toga da za naš osnovni posao, dakle preglede i liječenje naših pacijenata više nemamo dovoljno vremena. Mi tako ne možemo i ne želimo raditi. Ponajviše zato što je naš osnovni posao i razlog zašto smo liječnici želja da pomognemo bolesnom čovjeku. Pružiti pažnju, saslušati, pregledati, iskoristiti znanje i vještine i liječiti naše pacijente je glavni razlog zašto smo mi Vaši obiteljski liječnici.

Drugi je razlog naše odluke da prestanemo raditi kao do sada i uvedemo jasne smjernice kako za liječnike tako i za korisnike to što je posljednjih godina HZZO uz svakodnevne i opsežne kontrole nastavio sve “bjesomučnije” financijski kažnjavati liječnike i za nebitne i banalne pogreške (a ponekad i bez pogrešaka). Kazne se kreću od 500-40,000 kn.

Mi ne možemo kvalitetno raditi pod stresom prevelikog broja konzultacija u danu uz stalni strah da ćemo u brzini napraviti neku od pogrešaka koje će HZZO nakon toga sa zadovoljstvom naplatiti. Na žalost, nemamo mogućnost odabrati drugo osiguranje s kojim bi imali partnerski odnos inače bismo to već davno učinili.

Mi im više ne mislimo pružati priliku da nas kažnjavaju i zbog toga ćemo u budućnosti vrlo pozorno i striktno provoditi sve usluge iz osnovnog osiguranja kako ih ugovara i plaća HZZO. To između ostalog podrazumijeva značajno smanjenje vremena predviđenog za administrativne usluge u korist vremena za pregled pacijenata.

Za bolje razumijevanje cijele situacije predlažemo prvo pročitati http://kohom.hr/mm/?p=5957

Nadalje, u prilogu se nalaze dokumenti na tu temu uz kopije korespodencija između HLK i Ministarstva zdravlja. (“Potvrde” – dr. Senad Muslić, dopisi HLK/MIZ)

U ovom dokumentu ćemo pojasniti što i kako pacijenti mogu ostvariti kod obiteljskog liječnika što se tiče usluga izdavanja različitih potvrda tijekom listopada, 2016. i dalje. Vrijeme izdavanja potvrde određuje liječnik ovisno o broju naručenih pacijenata i planiranom vremenu za administraciju. Potvrde se u pravilu ne izdaju isti dan. Ne postoje hitne potvrde i takve se neće izdavati. Ne postoji potvrda važnija i prioritetnija od zdravlja ljudi. Odgovornost tražitelja potvrde je da na vrijeme istu zatraži.

Ispričnice za školsku i fakultetsku djecu te djecu u predškolskim ustanovama.

Kratke i samoograničavajuće bolesti djece i odraslih (prehlade, viroze, grlobolje) kojih je više od 90% ne zahtjevaju pregled obiteljskog liječnika. Za takve izostanke roditelj je odgovoran na vrijeme obavijestiti nastavnika i školu o početku i kraju bolesti. Škola može opravdati i dulji izostanak od tri dana ukoliko je obaviještena o početku i vrsti bolesti.

Ispričnice se neće izdavati retrogradno.

Ukoliko zbog opravdanog razloga pacijent ne može doći na pregled ili ostvariti direktan kontakt, dužan je drugačije obavijestiti izabranog liječnika s početkom bolesti te u najkraćem mogućem roku doći na pregled. U protivnom liječnik neće izdati ispričnicu.

Ispričnica se ne može izdavati za tegobe vezane na menstruaciju, umor ili slicna stanja koja nisu bolesti. Roditelj i dijete zajednički moraju opravdati izostanke u tim slučajevima.

Ispričnica se ne može izdati za trajno ili periodično pošteđivanje od tjelesnog odgoja ako nije povezano za neku bolest, a tada najviše do mjesec dana s jednom potvrdom. Za trajno ili dulje oslobođenje (kod tanja nevezanih za liječenje kod obiteljskog liječnika) učenik/student mora obaviti pregled kod spec. školske medicine ili medicine rada te dobiti ekspertizu i oslobođenje od njih.

 1. Dijete koje je liječeno kod obiteljskog liječnika:
 • dobit će ispričnicu na kojoj liječnik potvrđuje datum od kojeg bolest traje (ne mora biti prvi dan liječenja ukoliko su simptomi nastupili ranije)
 • na ispričnici će liječnik upisati MKB šifru dijagnoze bez naziva bolesti. Liječnik može u izuzetnim psihosocijalnim okolnostima odlučiti ne upisati šifru dijagnoze. Razlog tome mora biti jasan u medicinskom kartonu.
 • na ispričnici će liječnik upisati datum do kojeg se nalaže izostanak s nastave te eventualne napomene oko poštede intenzivnije tjelesne aktivnosti (sa konačnim rokom ne dužim od mjesec dana!) ili napomenama oko dijetalnih mjera.
 • Liječnik može napisati ili obrazložiti roditelju da se dijete može i ranije vratititi na nastavu ukoliko dođe do bržeg oporavka.
 • ispričnica mora imati datum izdavanja te žig ustanove, žig liječnika i potpis. Ispričnica MOŽE imati objedinjavajući elektronski žig/potpis/ovjeru koja se uvijek može provjeriti.
 • Ispričnica je službeni dokument. Ne smije se prepravljati, a lažiranje ili prijevara temeljem krivotvorenja je kazneno djelo. Svatko tko posumnja na slično dužan je prijaviti sumnju policiji.
 • Ispričnica se ne izdaje u duplikatu. Ukoliko je potrebno svakom pojedinom učitelju, vjeroučitelju itd. upućuje se roditelj da ne predaje original osim na uvid te da učitelji sami zabilježe opravdanje. Ako im je potrebno mogu kopirati original.

2. Dijete koje je liječeno u bolničkoj zaštiti i drugim oblicima zdravstvene skrbi.

Obiteljski liječnici nisu uslužna djelatnost za izdavanje ispričnica umjesto drugih ustanova/zdravstvenih djelatnika.

 • Ustanova ili zdravstveni djelatnik koji liječi dijete dužan je izdati ispričnicu ili drugi dokument (otpusno pismo, povijest bolesti, rehabilitacijski list i sl.) koji najmanje mora imati početak liječenja ili početak obolijevanja ukoliko je nastupio ranije od početka liječenja, dijagnozu pod MKB šifrom zbog koje je pacijent liječen te datum završetka liječenja i ev. preporuke za nastavak kućnog liječenja ukoliko je ono potrebno. Ukoliko je navedena potreba za kućnim liječenjem mora se navesti predviđen kraj istoga.
 • Ukoliko je došlo do produženja oporavka ili komplikacija tijekom oporavka, pacijent je dužan kontaktirati izabranog liječnika radi nastavka planiranja liječenja tepravdanja ISKLJUČIVO DALJNJIH IZOSTANAKA.
 • Obiteljski liječnik NEĆE izdavati ispričnicu za period liječenja u drugoj ustanovi ili kod drugog liječnika. Za to se u školi/fakultetu mogu koristiti ranije navedeni dokumenti.

Potvrde

Liječnik obiteljske medicine ovlašten je izdavati potvrdu o zdravstvenom stanju na kojoj se nalazi popis dijagnoza s MKB kodom i latinskim ili hrvatskim nazivom dijagnoza. U kratkom vremenu mogućem za izdavanje potvrda ne postoji mogućnost izrade ekspertize o sposobnosti pacijenta za neke od aktivnosti za koje se potvrde često traže. U tom slučaju pacijenta upućujemo da uz našu potvrdu o zdravstvenom stanju potraži spec. medicine rada/sporta/školske medicine kako bi dobio temeljitu ekspertizu uz eventualni pregled te potvrdu koju želi.

 1. Potvrda o zdravstvenom stanju
  • sadrži osobne podatke pacijenta
  • popis MKB dijagnoza kroničnih te aktualnih akutnih bolesti (s vremenom početka)
  • stanja nakon predhodnih zahvata koja imaju utjecaja na zdravstveno stanje i sposobnosti pacijenta (npr. amputacije)
  • ranije zabilježene i potvrđene, a trenutno neaktualne dijagnoze (npr, trenutno se ne liječi od njih) od osobite važnosti (npr. PTSD, psihoza, smetnje oštrine vida, teška depresija, bolesti ovisnosti – npr. za vozače ili osobe koje traže dozvolu za oružje)

Ranije zabilježene i potvrđenje dijagnoze iz osobnog kartona liječnik je dužan navesti na potvrdi i protuzakonito je od njega zahtijevati lažiranje izdavanja službenog dokumenta (traženje upisivanja nepostojeće dijagoze ili izostavljanje postojećih).

 • tekst: “Potvrda o zdravstvenom stanju se izdaje na zahtjev pacijenta” – bez osobite svrhe za koju se traži kako bi se mogla koristiti u više navrata i u različite svrhe.
 • napomena o ev. medicinski utvrđenim preosjetljivostima ili alergijama
 • potpis liječnika, žigovi te datum izdavanja potvrde/ev. elektronski potpis
 • kontakt (adresa ordinacije i ev. e-mail/telefon)
 • ukoliko osoba nema aktualnih akutnih ili kroničnih bolesti, moguće je da potvrda bude bez dijagnoza ili ima naznaku “U medicinskom kartonu nisu zabilježene dijagnoze niti bolesti”.

Popis zatraženih potvrda koje će se ubuduće izdavati u obliku jedinstvene “Potvrde o zdravstvenom stanju”:

 1. potvrde za reguliranje raznovrsnih prava u Centru za socijalnu skrb
 2. potvrda za tuđu njegu i pomoć za CZSS – izdaje se samo potvrda o zdr.stanju, a Centar temeljem nje mora angažirati vještaka radi odobravanja takvog prava.
 3. potvrde za reguliranje raznovrsnih prava u Zavodu za zapošljavanje – od toga da je osoba bolesna, pa ne može svaki mjesec dolaziti i prijavljivati se u Zavod, da je bolesna ili se liječi pa ne može tražiti posao, ne može pohađati edukaciju za prekvalifikaciju i slične potvrde za Zavod za zapošljavanje – za detaljjnije smetnje u radnoj sopsobnosti obratiti se spec.med.rada uz prethodnu potvrdu o zdr. stanju.
 4. potvrde o zdravstvenom stanju za odlazak specijalisti medicine rada i ishodovanje vozačke dozvole, dozvole za oružje, liječničkog odobrenja radi zaposlenja, upisa u srednju školu ili fakultet
 5. potvrda da je dijete bolesno, pa da roditelj može kod svog izabranog liječnika otvoriti bolovanje
 6. potvrda za upis u vrtić
 7. potvrda za upis u osnovnu školu
 8. potvrda za upis u srednju školu
 9. potvrda za upis na fakultet
 10. potvrda za smještaj u đački dom
 11. potvrda za smještaj u studentski dom
 12. potvrda za smještaj u starački dom – izdaje se potvrda o zdr.stanju uz popis lijekova koje pacijent koristi. Dom je dužan osigurati pregled prije prijema radi procjene psihofizičkog stanja i potreba za daljnjom skrbi.
 13. potvrda da dijete nije moglo izaći na državnu maturu jer je bilo bolesno (a dijete nije bilo bolesno, već su ga pogrešno upisali na spisak za ispit iz tog predmeta i to ne mogu ispraviti, već svoju pogrešku rješavaju šaljući dijete da traži od liječnika lažnu potvrdu inače se neće moći upisati na fakultet ili će morati platiti nekoliko stotina kuna jer nije izašlo na ispit na koji se nije ni prijavilo)
 14. potvrda za oslobođenje od TV pretplate (svake godine jer gluhi i slijepi “često” ozdrave)
 15. potvrda za oslobođenje od plaćanja cestarine
 16. potvrda za dizanje kredita
 17. potvrda da ne boluje od psihičkih bolesti kako bi mogao pohađati tečaj za kuhara i druge tečajeve – javiti se uz našu potvrdu spec. med.rada
 18. potvrda da je osoba zdrava
 19. potvrda za nošenje oružja – obratiti se spec.med.rada radi pregleda.
 20. potvrda da je osoba bolesna i ne smije letjeti – vidljivo iz popisa akutnih bolesti s vremenom početka.
 21. potvrda da nisam mogao te da ne moram na sud – vrijeme bolovanja se vidi iz potvrde o zdr.stanju, a ukoliko je pacijent u mogućnosti obavljati uobičajene dnevne aktivnosti, može pristupiti i sudu.
 22. potvrde s ekspertizom u korist osiguravajućih društava – izdaje se uobičajena potvrda uz mogućnost dobijanja ispisa kartona (troškove plaća pacijent).
 23. potvrda da smijem nositi lijekove u avion – izadje se popis lijekova uz ovjeru zajedno s potvrdom o zdr.stanju
 24. potvrda da je ranije imao lom kostiju/prometnu nezgodu i sl. pa ne može raditi sklekove na tjelesnom – potvrda o zdr.stanju pa ev. pregled spec.skolske med. ili med.rada i sporta.
 25. potvrda da je alergičan na sintetsku kapu Djeda Mraza (i slične alergije na radnim mjestima) jer ga vlasnik trgovine tjera da je nosi u božićno vrijeme – nakon medicinske obrade, alergo-testiranja na industrijske alergene i dokazane alergije na potvrdi stoji upozorenje o alergijama. Za detaljniji opis radnih ograničenja potreban je pregled i ekspertiza spec.med.rada
 26. potvrda da sam nepokretan radi naknade.
 27. potvrda da je bio teško bolestan i zato šest mjeseci nije polazio nastavu. Bez toga ne može tražiti izvanredno polaganje ispit. – važeća medicinska dokumentacija s vremenima liječenja vrijedi za opravdavanje, ako postoji.
 28. potvrda za izostanak s ispita prve pomoći u autoškoli.
 29. potvrda da bolujem od maligne bolesti – “prva kćer mi je preskočila fajn mjesta na upisu na fakultet.”
 30. potvrda da sam bio bolestan, da mi turistička agencija vrati akontaciju
 31. potvrda da sam zdrav za posao za danas, a za mjesec dana prijedlog za invalidsku mirovinu
 32. potvrda da je sposoban biti košarkaški ili drugi sudac – s našom potvrdom otići spec.med.rada

Popis potvrda koje se neće izdavati:

 1. potvrda da je pacijent živ kako bi i dalje primali stranu mirovinu – potražiti upit u HZZOu, MUPu ili Matici građ
 2. potvrda da se pacijent nalazi na bolovanju (za poslodavca) – postoji hranarinska doznaka (za bolovanje) koja se redovito, mjesečno izdaje poslodavcu, a čija kopija pacijentu može poslužiti za to. Svi relevantni podaci su na njoj (pocetak i trajanje bolovanja) koja se moze dopuniti uobičajenom Potvrdom o zdravstvenom stanju (s popisom dijagnoza)
 3. potvrda da je drugi roditelj također zaposlen, radi otvaranja bolovanja za njegu djeteta – tražiti poslodavca dokaz.
 4. potvrda da dijete može pohađati plivanje – potražiti spec. školske medicine ili. med. rada i sporta ili traziti Potvrdu o zdravstvenom stanju od obiteljskog liječnika. Ako je neko dijete zdravo, podrazumijeva se da se može baviti sportskim aktivnostima prilagođenima djeci. Vrijedi za sve daljnje dječje potvrde u ovom odjeljku.
 5. potvrda da dijete može pohađati plesnu školu – jedna od najbesmislenijih i najštetnijih potvrda (a zahtjeva se nekim pravilnikom) jer svagdje u normalnom svijetu se djeca potiču na tjelesnu aktivnost, jedino im se kod nas stavljaju prepreke u vidu zahtjeva potvrda od liječnika
 6. potvrda da dijete može pohađati školu u prirodu
 7. potvrda da dijete može pohađati župni vjeronauk
 8. potvrda da dijete može pohađati školsko sportsko natjecanje – od natjecanja u šahu, do svih ostalih tjelesnih aktivnosti
 9. potvrde za djecu za sve: za igraonicu, vrtić, malu sportsku školu… Još malo pa će se tražiti i potvrda za vožnju u kolicima, jedna za vozača (tj. mamu), druga za bebu…
 10. potvrda za upis u ribičko društvo, volontiranje u Tanzaniji, školu u prirodi, plivanje, balet, parkiranje…
 11. potvrda za oslobođenje vojnika od provjere motoričkih sposobnosti – obratiti se spec.med.rada
 12. potvrda da vojnik može ići na provjeru motoričkih sposobnosti – obratiti se spec.med.rada
 13. potvrda za dopuštenje djetetu da tijekom školskog sata može ići na WC – u rijetkim slučajevima perosjetljivog mjehura ili inkontinencije se izdaje uobičajena potvrda o zdr.stanju na kojoj stoji dijagnoza inkontinecije ili preosjetljivog mjehura.
 14. potvrda da je izabrani liječnik doista pacijentu izabrani liječnik – obratiti se HZZOu
 15. potvrda da se pacijent može prekvalificirati – obratiti se spec.med.rada
 16. potvrda o radnoj sposobnosti za sindikalne povjerenike radi reorganizacije rada – obratiti se spec.med.rada
 17. potvrda da se “ne znam snaći u bolnici pa mi je potrebna pratnja. Može onda i putni nalog uz pratnju.”
 18. potvrda da se može u tuđe ime sudjelovati na raznim sastancima, radu udruga ili slič
 19. potvrde na stranima jezicima
 20. zahtjev Ministarstvu branitelja ili obrane za ratnim putem
 21. potvrda da smije biti navijač ili navijačica
 22. potvrda da je zdrav da može dignuti kredit (a poslije potvrda da je bolestan pa zato kredit ne može otplaćivati)
 23. potvrda da je bolestan i da zato ne može plaćati kredit kao jamac
 24. potvrda da ima hemoroide i da zato može voziti autobus samo u jutarnjoj smjeni
 25. potvrda da otac ne boluje od psihičkih bolesti kako bi dobio besplatni ručak iz javne kuhinje (zar psihički bolesnici ne moraju jesti?)
 26. potvrde o seksualnoj sposobnosti ili nesposobnosti te mogućim položajima tijela
 27. potvrde o ozbiljnim (i neozbiljnim) dijagnozama
 28. potvrda za bolovanje samo da naplatim osiguranje. “Bolovanje neću koristiti, na poslu se slažu, nema problema.”
 29. potvrda/obrazac za razmjenu srednjoškolaca, na engleskom jeziku, “za Slovačku, odmah, jer je danas već trebao poslati…”
 30. potvrda da me oslobodite od straže, vježbanja, hodanja, trčanja, terena i buke u vojsci. “Znate, zbog moje kralježnice…” – obratiti se medicini rada za izvanredni pregled i procjenu radne sposobnosti
 31. hitna potvrda za inozemstvo, stipendije i sl. “…danas moram predati, ako ne znate engleski, mogu ja napisati, a vi samo potpišite!”
 32. hitne potvrde
 33. potvrde za studente radi izvanrednih ispitnih rokova – dovoljno je priložiti važeću medicinsku dokumnetaciju, ako postoji.
 34. potvrda za oslobođenje od skakanja padobranom
 35. potvrda da jesam/nisam bio na praksi
 36. potvrda da je spoticanje o rupu na putu rezultiralo ozljedom
 37. potvrda da ne može prisutstvovati nekom predmetu na nastavi da ne pokvari prosjek
 38. potvrda da bi beba od pet mjeseci smjela ići na bazene
 39. potvrda da je liječnik jamac identitetu za australsku putovnicu
 40. potvrda za odlazak u inozemstvo
 41. potvrda da može nositi tajice za rad u kladionici
 42. potvrda da može prisutstvovati tečajevima za povlačenje sredstava iz eu fondova – jedna za početni, jedna za napredni tečaj
 43. potvrda da može raditi preko đačkog/studentskog servisa
 44. potvrda da se automobilom mora voziti i u pješačkoj zoni
 45. potvrda da ne može pješice ići po Mirogoju pa da koristi svoj automobil za ulaz na groblje
 46. potvrda da može brati šparoge u slobodno vrijeme
 47. potvrda da se oslobodi kuhanog obroka da se ne skida s plaće
 48. potvrda radi dobijanja potvrde

Popis potvrda koje će se i dalje izdavati pod određenim uvjetima:

 1. potvrda za oslobođenje nastave tjelesnog odgoja – samo uz planiran nastavak liječenja i rehabiltacije djeteta pod nadzorom liječnika uz podlogu medicinskog stanja ili poremećaja.

Neće se izdavati radi menstruacija, astme (u stabilnom stadiju), umora (bez medicinskog razloga), zaboravnosti, teškog ustajanja, nevoljoksti da pohađa nastavu ili loše fizičke kondicije te sličnih stanja. Za sva ostala stanja osim liječenja koje je u tijeku kod obiteljskog liječnika, treba se obratiti spec. školske medicine ili spec. med. rada i sporta radi procjene psihofizičke sposobnosti i ev. dobijanja dugotrajne potvrde za oslobađanje od tjelesnog odgoja.

 1. potvrda da je pacijent ovisnik koji je dobio i nosi sa sobom terapiju narkoticima radi prelaska državne granice – isključivo u slučajevima kada pacijent dobro surađuje s obiteljskim liječnikom u liječenju ovisnosti te redovito pohađa kontrole lokalnog Centra za liječenje ovisnosti.

Neće se izdavati pacijentu koji ima često “gubljenja”, “zaboravljanja” ili slične događaje sa svojim lijekovima. Za takve pacijente, ukoliko im je nužno, izdavanje potvrde može napraviti nadležan Centar za liječenje ovisnosti.

 1. potvrda o kroničnoj bolesti i liječenju radi prelaska državne granice sa lijekovimakoji se koriste u kroničnoj terapiji – pacijent može zatražiti uobičajenu potvrdu o zdr.stanju te listu aktualnih lijekova u kroničnoj terapiji s ovjerom obiteljskog liječnika.
 2. potvrda da ne može koristiti pojas u automobilu – samo u rijetkim slučajevima medicinskih dijagnoza i stanja koja se mogu pogoršati vezanjem. Samo na kraći rok. Za dulje nužna je ekspertiza spec.med.rada

Nekoliko duhovitih crtica iz života liječnika sa potvrdama i njihovog (be)smisla:

“Unazad 2 godine mi dolazi jedan mladi, za rad nevoljan pacijent i svaka 2 mj traži potvrdu o nesposobnosti za rad za Zavod za zapošljavanje. I ja mu tako već 2 godine uporno pišem potvrdu na kojoj stoji da nema kontraindikacija za rad i da nije radno nesposoban. I on to uredno nosi na Zavod i oni ga proglašavaju radno nesposobnim i samo šalju po novu potvrdu za 2 mjeseca. I po tome zaključujem da nije bit u tome što piše u potvrdi nego u samom imanju potvrde koju očito službenice niti ne čitaju nego samo ulažu u dokumentaciju.”

“Danas mi dolazi pacijent s molbom da mu napravim prijedlog za invalidsku komisiju. 27 godina star. Možda ima par godina staža. Prije mjesec dana je tražio potvrdu da je zdrav kako bi mogao dobiti neki posao. Kad sam ga upitala kako sad to, odgovor je bio da je posao pretežak i sve ga boli.”

“Izdala sam potvrdu isprintanu iz kompjutera, no pacijent se vratio za koji dan jer mu nisu priznali. Trebalo je rukom upisati iste podatke na gotovo prazan papir od udruge branitelja radi jednokratne pomoći.” – slično imaju i MUP i MORH svoje formulare…

“Često me traže potvrdu za upis na listu čekanja za starački dom. Ne vrijedi isprintana, nego rukom pisana. A lista čekanja su 10 godina i dulje…baš će tada biti vjerodostojna.”

Potvrda da je dijete zdravo za upis na fakultet, a onda još jedna ista potvrda da bi mogli dobiti potvrdu od spec. medicine rada da je zdravo pa da prilože obje….ako je dijete zdravo, zar nije dovoljna jedna od izabranog liječnika? – slično i za školu za kuhara…onda da se malo nasmijem napišem da je svrha – izdaje se potvrda da bi dobio potvrdu. Iako to ni malo nije smiješno, nego zapravo otužno što maltretiraju tu jadnu djecu i roditelje.”

“Potvrda za liječnički pregled medicine rada da bi mogli na tečaj za vozačku dozvolu. No oni rijetko stignu u 6 mjeseci na test za vozačku, pa kad to prođe traže ponovno potvrdu za vozački ispit. Naravno da isto idu medicini rada i plate ponovno 450,00 kn jer važi samo 6 mjeseci. Strašno!”

“…ali ljudi moji – traži me baka potvrdu za sjekiru da je ne može držati u desnoj ruci. Zašto? Nije mi bilo jasno, no za par dana mi je rekla rodbina – policija ju je ispitivala o navodnim prijetnjama snahi uz mahanje sjekirom…”

“Potvrda za poslodavca da ima medicinski razlog (nek ja izmislim koji) da ne mora jesti u menzi, nego može nositi hranu od kuće?”

“Moli me roditelj potvrdu da dijete mora nositi tenisice umjesto obveznih papuča u školi! Pa kakav bi to trebao medicinski razlog biti?”

“Poštar me molio potvrdu da smislim neki razlog zašto ne može nositi radne cipele. Zašto? Jer su mu neudobne.”

“Molio me potvrdu da je zdrav, za vozački ispit, a odmah i jednu da je bolestan, ako može bez datuma, pa da može izbjeći ispit ako bude nespreman i da ne mora platiti.”

“Upravo napisala potvrdu alkoholičaru koji je bezobrazan i pije pa ne može raditi: želi potvrdu “inače ga neće primiti na burzu”….Tako mi je rekao, pa sam tako i napisala…i prošlo je!!!”

“…tražio me ponovno potvrdu za biro da se ne mora javljati tri mjeseca, a onda čujem od susjeda da onda mirno ode raditi u Italiju.”

“…traže me potvrdu za biro da ne moraju prihvatiti sezonski posao jer gube socijalna davanja, a po završetku sezone dok ih opet ostvare treba par mjeseci “gladovanja”…”

“…prekinuli smo pa mi se ne ide s njom na putovanje, a već sam platio sve rate. Osiguranje će mi vratiti dio novca ako mi samo napišete da sam sada jako bolestan pa ne smijem putovati…”

“Radim u vojsci kao padobranac. Treba mi potvrda da me oslobodite od skakanja padobranom jer sutra moram skakati a bojim se. Zašto želim biti padobranac? Jer je tamo bolja plaća.”

“Treba mi potvrda da imam pelene da dobijem dodatne vreće za smeće.”

Poštovani pacijenti, građani i ostali koji ste uspjeli pročitati ovaj dokument do kraja.

I Vi i mi znamo da niste Vi izmišljali ove većinom nevjerojatne zahtjeve za potvrdama – traže ih uglavnom oni koji smišljaju nebulozne pravilnike i propise, dakle državna administracija i njihovi službenici na “šalterima”.

Nemojmo im više dozvoljavati da nas sve zajedno rade budalama!

Vaši hrvatski, obiteljski doktori.

U Splitu, 10. listopada, 2016.

Predsjednica KoHOMa,

Vikica Krolo, spec. obiteljske medicine.

Ovaj dokument je obvezan za sve obiteljske doktore

Prijave o nepridržavanju molimo uputiti na kohom.ured@gmail.com

Za sve dodatne informacije i upite obratite se na kohom.ured@gmail.com

Napomena: sve imenice koje su u ovom dokumentu upotrebljavane u jednom rodu jednako vrijede i odnose se na sve rodove te su korištene na taj načinkako bi se olakšalo čitanje i razumijevanje.

Categories: OBAVIJESTI LIJEČNICIMA | Napišite komentar

Večernji list 10.10.2016.

vecernji

Categories: OBAVIJESTI LIJEČNICIMA | Napišite komentar

RTL – Vijesti 07.10.2016.

.

.

.

.

Categories: OBAVIJESTI LIJEČNICIMA | Napišite komentar

Novi list 02.10.2016.

GOMILA TEŠKO RJEŠIVIH PROBLEMA

Zdravstvo na raskrižju: Umjesto skrbi, razvoja i partnerstva, imamo usluge, racionalizaciju i limite

Zdravstvo na raskrižju: Umjesto skrbi, razvoja i partnerstva, imamo usluge, racionalizaciju i limite
Zdravstvo na raskrižju: Umjesto skrbi, razvoja i partnerstva, imamo usluge, racionalizaciju i limite
Autor: Ljerka Bratonja Martinović
.
.

O pitanju specijalizacija, lista čekanja, dopunskog osiguranja i drugima se puno govori, no pravi je problem odmak od doktrine u kojoj je zdravlje nacije javno dobro i zajednički cilj društva, te skretanje prema tržištu medicinskih usluga

ZAGREB Dok dobitnici parlamentarnih izbora pregovaraju o raspodjeli funkcija u ključnim državnim resorima, neovisno o tome tko će zasjesti na čelo zdravstvenog resora, čekat će ga vrlo težak posao. Ako je točna informacija koja je dospjela do javnosti, za ministarsku fotelju na Ksaveru potencijalni se koalicijski partneri u budućoj Vladi nisu otimali, što i ne čudi jer je riječ o resoru koji sobom nosi gomilu teško rješivih problema, a svaka se odluka u manjoj ili većoj mjeri tiče svakoga od nas.
Stručnjaci koji se pozornije bave zdravstvenim programima i politikama nisu optimisti u pogledu zdravstvene politike koju će voditi budući ministar zdravlja, ma tko on bio. Među njima je Aleksandar Džakula, predsjednik Hrvatskog društva za javno zdravstvo.

Bez optimizma

– Gledano iz stručne perspektive, zdravstveni programi političkih stranaka nažalost ne bude optimizam, čak nose i neke velike rizike. Programi su fokusirani na pojave koje aktualno »žuljaju« građane i zdravstvene radnike, kao što su liste čekanja ili participacije, dok su strateška pitanja u drugom ili trećem planu. Cijeli niz bitnih odrednica zdravlja i zdravstva uopće, u zdravstvenim programima nije ni spomenut, ili su obrađene površno. Zato ne bi trebalo čuditi ako se nađemo u paradoksalnoj situaciji gdje će budući ministar, koji će možda doista biti i veoma dobar menadžer, u povijesti biti upamćen kao onaj koji je »zabio čavao u lijes« zdravstva kakvog smo do sada poznavali i kakvo deklarativno želimo – smatra Džakula. Naime, dodaje, svi makropokazatelji u zdravstvu govore u prilog tome riziku.
Budući će ministar zdravlja u nasljeđe dobiti sve probleme i dubioze s kojima se borio i njegov prethodnik, a osim toga, dočekat će ga i neki novi, primjerice liječničke specijalizacije, koje je za svog mandata otvorio tehnički ministar zdravlja Dario Nakić. Budući ministar zdravlja, ali i cijela Vlada, preuzimaju ukupnu konstrukciju postojećeg zdravstvenog sustava kao »crnu kutiju« pregrijanu do krajnje mjere izdrživosti – upozorava Džakula.
– Nažalost, ta dramatičnost trenutka za zdravstvo nigdje nije prepoznata, niti se pitanje zdravlja i zdravstva uopće doživljava kao jedno od temeljnih strateških pitanja naše državnosti. U tom smislu, nalazimo se na raskrižju na kakvom naše zdravstvo nije bilo od 1990. godine – uvjeren je Džakula.

Amerikanizacija

Pitanja specijalizacija, lista čekanja, dopunskog osiguranja, i još neka druga koja se učestalo pojavljuju u javnosti, zapravo su teme o kojima se lako komunicira, pa se stvorio dojam da su to ujedno i ključni problemi zdravstva. No, oni to nisu, upozorava naš sugovornik. Tim se temama, kaže, nismo ni približili realnim problemima i izrazito negativnim trendovima u zdravstvu.

– Ispod površine te naoko mirne vode teku izrazito opasne struje nečega što se već kolokvijalno nazvalo »amerikanizacija«. To je opasan proces, a obilježava ga prije svega odmak od doktrine u kojoj je zdravlje nacije javno dobro i zajednički cilj društva, te skretanje prema tržištu medicinskih usluga. Pogledajte samo pojmove koji se koriste: umjesto skrbi dobili smo usluge, umjesto razvoja dobili smo racionalizaciju, umjesto odgovornosti javnog sektora dobili smo penalizaciju, a umjesto partnerstva sustava i građana dobili smo regulaciju i limite – nabraja Džakula. Izgovor je za to gotovo uvijek isti, prevelika potrošnja, iako su najveći problemi potrošnje, s kojima ide i porast nejednakosti, izrasli upravo u tržišnim sustavima medicinskih usluga.
Nejednakosti u zdravstvenom stanju i korištenju zdravstvene zaštite, nastale zbog socijalnog raslojavanja, dramatične su, upozorava ovaj javnozdravstveni stručnjak. Zapostavili smo razvoj kontinuiteta i integriteta skrbi, čime se u izrazito težak položaj dovodi kronične i umiruće bolesnike, a k tome se jako povećava troškove. Iako su nam puna usta preventive, u svjetskim rang-listama pokazatelja uspješnosti zdravstvenih sustava nam je preventiva prepoznata kao jedna od najslabijih karika, a riječ »pravednost«, navodi Džakula, kao da je prešutno zabranjena u raspravama o zdravstvu.

 

Bez jasne vizije

Zdravstvu trebaju promjene, ali nitko dosad još nije došao na Ksaver s jasnom vizijom o tome koje ciljeve želi postići, i kako će to napraviti, upozorava Dagmar Radin, profesorica Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu koja se bavi područjem zdravstvenih politika. Vrijeme je, kaže, da Ministarstvo zdravlja konačno bude jedno od najbitnijih resora, i da onaj tko ga vodi ima viziju. To se dosad još nije dogodilo. Nameću se teme specijalizacija, odlaska liječnika, dopunskog osiguranja… To su teme koje nameću drugi, ali postoji vakum u kojem se ministar nije sam zauzeo za nekakvu viziju zdravstva. Ako ona postoji, lakše je stvarati zdravstvenu politiku, objašnjava Radin.
– Važno je znati kako će reforme djelovati na građane. Dvije trećine ljudi umire od kardiovaskularnih i malignih bolesti, a nitko se ne osvrće na te činjenice i ne kaže kamo idemo, i kako će odluke utjecati na tu činjenicu. Ako je cilj da smrtnost od raka padne za određeni postotak, treba definirati kako to postići. Ali važno je početi od ciljeva – kaže Radin. Nedjelotvornost naših politika ilustrira na primjeru pušenja, jer smo donijeli zakone koji dobro reguliraju to područje, ali se ne poštuju, niti dosljedno primjenjuju.

 

Znanje i stručnost

U SAD-u se, na primjer, pušenje smanjilo na samo pet posto stanovništva i postalo je društveno neprihvatljivo zahvaljujući desetljeću javnih kampanja, no kod nas se nitko toga nije ozbiljno prihvatio.

– Ako se i dalje budemo bavili izoliranim problemima, bit ćemo u istoj situaciji kao i dosad. Zdravstvena administracija mora se osloniti na znanje, na stručnjake i ne donositi ad hoc odluke. U Hrvatskoj ministar zdravlja ima jako velike ovlasti, ali i veliku odgovornost. Ako sam već nije svemoguć, mora se okružiti onima koji znaju, od medicinara do pacijenata. Svi koji se dugo bave zdravstvom i dotaknuti su njime, imaju pogled na situaciju, i mogu ne samo otvoriti perspektivu problema, nego i pomoći u nalaženju rješenja, ukazati na moguće posljedice nekih odluka – ističe politologinja.
Reforme zdravstva diljem svijeta utemeljene su na znanju i dokazima, pokazale su neke ishode, i mogli bi od njih učiti.
– Ne znači da ćemo se ugledati na SAD ili Švicarsku. Imamo dobro postavljen sustav zdravstva, radimo čuda s obzirom na sredstva kojima raspolažemo, ali treba definirati u kom pravcu ćemo dalje. Smatram da treba ojačati primarnu zdravstvenu zaštitu i javno zdravstvo jer su oni najjeftiniji i najdjelotvorniji. To bi smanjilo i druge troškove, predlaže Radin.

.

Masterplan je »pase«

Reforme zdravstva često su potpuno promašene, upozoravaju stručnjaci. Reforma bolničkog sustava putem masterplana tako se pokazala potpuno nepotrebnom, jer se na tome radi već godinama, a bolnice i bez njega normalno funkcioniraju.
– Masterplan bolnica godinama se izgovara kao magična formula, a upravo je to dobar primjer »rješenja za kojeg još tražimo problem«. Uz suvremene medicinske tehnologije i suvremenu organizaciju zdravstva, masterplan ima minimalno značenje. Sustav mora težiti integriranoj zdravstvenoj zaštiti, gdje se sve razine isprepleću organizacijski i financiranjem. Klasična podjela na bolničko i izvanbolničko zdravstvo pripada prošlosti, pa tako i fokusiranje na master plan jednog segmenta, bio to i najskuplji, bolnički segment, pripada prošlosti – smatra Džakula.
Odluke budućeg ministra morale bi, kaže, biti vezane uz budućnost zdravlja cijelog stanovništva, a država mora u tome imati jasnu ulogu i odgovornost. Ulogu »ministra zdravlja« morao bi po njemu preuzeti premijer jer je zdravlje stanovništva posao za više ministarstava, od obrazovanja, hrane, okoliša, do socijalnog osnaživanja… A upravljanje zdravstvenim sustavom teškim više od 20 milijardi kuna ministar bi morao povjeriti stručnjacima.

.

http://www.novilist.hr/Vijesti/Hrvatska/Zdravstvo-na-raskrizju-Umjesto-skrbi-razvoja-i-partnerstva-imamo-usluge-racionalizaciju-i-limite?meta_refresh=true
Categories: OBAVIJESTI LIJEČNICIMA | 1 komentar

Blog pokreće Wordpress.com.